#Hipdromes vokabular

Media har som kjent forlengst slått fast at internet bederver det almindelige sprog. Så vidt den fjerde statsmakt vet selv, så er dette også helt korrekt. De gjorde likevel en stor feil når de lot være å konsultere #Hipdrome før de trykte sine velfunderte meninger.

#Hipdrome som organisasjon tar behørlig hensyn til språkbruk i internetsammenheng og - i tillegg til å ha bekjemping av ord delings feil og smilefjes som et overordnet mål (Se DDHD) - gjør vi også andre ting som har stor innvirkning på internetsk som sprog.

Vår sterke språklige innvirkning har naturlig nok ikke bare tatt vare på uttrykksmåter som kan brukes selv om man ikke har tastatur, men har også introdusert nye ord og vendinger som helt klart blir mer og mer vanlige - Også i det virkelige liv.

Det er derfor naturlig at vi her presenterer de nye uttrykksmåtene etter hvert som de dukker opp. Vi ligger selvfølgelig på et helt annet nivå enn Norsk sprakrad - og da spesielt sammenlignet med deres arbeid med dataord.

 • Snile - Et svært vidt ord. Betyr ikke akkurat det samme som å smile.
 • Pone - "Åpne" når man legger høyre hånd for langt til venstre på tastaturet.
 • Ka? - "Hva?"
 • No - "Nå" - Har nær sammenheng med "Ka?".
 • Kano? - "Hva nå?" - Arbeidet med å skrive ordet fordeles ofte på to involverte parter.
 • Neba - Godlynt skjellsord. Brukes mest av #Hipdromes sørvestlendinger.
 • Ruudår - Betyr "router" jfr. de samme sørvestlendingene.
 • Kløren sype - "Søren Klype"
 • Kajakk - Ofte den naturlige respons på spørsmålet "Kano?" - Brukes når man ikke gidder å gi et saklig svar.
 • Pitsa - "Pizza"
 • Anus - Slang for pitsarestauranten "Venus" i Bergen. Tar apetitten fra alle som ikke er dromere slik at man slipper uønsket selskap når man skal konspirere.
 • Men - Punches inn for å holde alle i spenning imens man skriver det man virkelig vil si.
 • Kviner - Det naturlige svar på "men" imens man venter på at den som sa "men" skal skrive ferdig.
 • Å rubbe nese - Oppmuntrende aktivitet.
http://www.hipdrome.org/
Hva? - Om #Hipdrome
Hvem? - Regulærer
DDHD
#Hipdromes aktiviteter
#Hipdromes kosthold
#Hipdromes vokabular
"Din Prump"-Prisen
Linker som stinker
Linker som ikke stinker
#Hipdromes arkiver
#Hipdromes galleri

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org