DDHD - Dynamic Definition of Hensiktsmessig Developement - per 03.03.99

  • Endringer i aktørsammensetningen rundt sentrale Internetselskaper i Norge skal vurderes og godkjennes av #Hipdrome før evt. fusjonsplaner eller kapitalutvidelser offentliggjøres.
  • Bruk av frames og andre vulgæriteter skal ikke forekomme på hjemmesider til større, norske selskaper.
  • Politikk er generelt en ikke-produktiv aktivitet, og vesentlige ressursallokeringer av personellmessig art skal fremlegges #Hipdrome før beslutning.
  • Det bør være et rimelig samsvar mellom styrken til et lands valuta og satsning på Internet.
  • Feil ord deling ser helt på trynet ut og må bekjempes med alle midler.
  • Smilefjes er noe som kun brukes av folk som ikke kan uttrykke seg presist nok med ord - bruken må derfor stoppes og belegges med kickstraff.
http://www.hipdrome.org/
Hva? - Om #Hipdrome
Hvem? - Regulærer
DDHD
#Hipdromes aktiviteter
#Hipdromes kosthold
#Hipdromes vokabular
"Din Prump"-Prisen
Linker som stinker
Linker som ikke stinker
#Hipdromes arkiver
#Hipdromes galleri

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org