#Hipdromes aktiviteter

I løpet av Høsten 1996 har vi bl.a.:

 • Fusjonert Telenor Online og Schibsted Nett.
 • Latt Telia aller nådigst få kjøpe Riksnett for 26 mill.
 • Skaffet Powertech kvantumsrabatt på spretterter, mopeder og ½-liters colaflasker med hjemmebrent.
 • Formatert webserveren til stortinget 3 ganger.

1997 startet minst like godt som 1996, og i løpet av 1. kvartal er følgende intrikate aktiviteter gjennomført:

 • Plantet et rykte om at det finnes barneporno på Internet.
 • Manipulert manuskriptet til Bendik R. i regjeringens langtidsprogram slik at "gi blaffen i satsning på IT" ble endret til "sørge for at samtlige kommuner umiddelbart avsetter tilstrekkelige midler til opplæring av lærere på alle trinn i skolen for å ivareta en sterk fremtidig satsning på IT innenfor skoleverket".
 • Sendt en mail til Thormod Hermansen med subject "Din prump!".

Andre kvartal i 1997 skulle vise seg å igjen sette fokus på Bendik R., men det var likevel den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og Storebrand som satte krav til den mest aktive innsatsen fra #Hipdrome. Følgende aktiviteter ble gjennomført i perioden:

 • Stoppet den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og Storebrand grunnet latterlig design på hjemmesidene til de berørte selskaper.
 • Satt ned foten for enhver intervensjon fra Konkurransetilsynet i forhold til fusjonen mellom Telenor Online og Schibsted Nett.
 • Lagt ut et manipulert bilde av favoritt-Bendiken og Jackson, Janet.
 • Egenhendig avverget Communication Decency Act.
 • Prosjektert og planlagt den den militante aksjonsgruppen "Dyr for Jagland".
 • Sendt enda en mail til Thormod Hermansen med subject "Din prump!"
 • Gjort TONO oppmerksom på fenomenet "MP3".
 • Flyttet Tony Blairs nydelige kone til Downing Street 10.

#Hipdromes aktivitet i den resterende delen av 1997 og de tre første kvartalene av 1998 var tilsynelatende laber, men dette har kun vært et skalkeskjul. I den nevnte periode har vi gjennomført følgende:

 • Flyttet mesteparten av #Hipdromes personell ut i fra utdanningsinstitusjonene og inn i nøkkelposisjoner i næringslivet og samfunnet generelt. En naturlig konsekvens etter at vi med mange års hardt arbeid hadde fått endret internet fra å være forbeholdt støvete akademikere til å bli viktig for hele samfunnsstrukturen.
 • Beordret diverse større selskaper og statsinstitusjoner til å saksøke Microsoft på prinsipielt grunnlag.
 • Sendt nok mailer med subject "Din prump!" til Kjell Magne Bondevik slik at han for en stakket stund ble nødt til å trekke seg tilbake for å puste med magen.
 • For å skape forvirring har vi gjort det slik at linker på #Hipdromes sider bytter til å se ut som vanlig tekst når brukeren kjører MSIE og forsøker å peke og klikke på dem.

Gjøremål i 1999:

 • Vi har ikke laget T-skjorte.
 • Fjernet Torbjørn Jaglands folkelige apell ved å legge inn hypnotiske meldinger i skjermblankeren hans.
 • Se rundt deg...det meste er nok vår "feil". Vi vurderer fortløpende å offentliggjøre en detaljert liste over gjøremål, men vi er redd listen vil stele mer båndbredde enn statsbudsjettet.
http://www.hipdrome.org/
Hva? - Om #Hipdrome
Hvem? - Regulærer
DDHD
#Hipdromes aktiviteter
#Hipdromes kosthold
#Hipdromes vokabular
"Din Prump"-Prisen
Linker som stinker
Linker som ikke stinker
#Hipdromes arkiver
#Hipdromes galleri

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org