Om #Hipdrome

Hipdrome er et hemmelig samfunn som lettest kan sammenlignes med arbeiderbevegelsens kamaraderikonglomerat (AP). Den eneste vesentlige forskjellen er at vår innflytelse er reell, og at vår egen overvåkning ikke blåses ukentlig av skjeggete horer i Akersgata.

I #hipdrome har vi samlet det som er av innflytelse innenfor internetbransjen i Norge, og våre beslutninger får stadig større betydning for dine barns fremtid. Gjennom vårt Øverste Råd gjennomgår vi norsk samfunnsutvikling med jevne mellomrom, og styrer utviklingen dithen vi ser det mest hensiktsmessig. Styringen foregår ved å holde vår DDHD (Dynamic Definition of Hensiktsmessig Developement) opp mot den observerte uviklingen innen internetområdet, norsk og utenlandsk politikk samt endringer i norsk næringslivs konkurranseevne.

#Hipdrome har som organisasjon visse konvensjoner å forholde seg til. De av dem som ikke er klassifisert som tåpp-sekreter er listet opp her:

  • #Hipdromes handlinger og utsagn utføres av den enkelte regulær etter dennes eget forgodtbefinnende, og er gyldig såfremt den/det blir stående uimotsagt av de andre regulærene. Utsagn og handlinger skal ellers være i samsvar med DDHDen.
  • Det offisielle navn på #Hipdrome er nettopp det.
  • Kanalmodusen skal være +lnst 666.
  • #Hipdromes medlemmer går under navnet regulærer.
  • #Hipdromes offisielle farger er sort, hvitt, gråtoner og gultoner.
http://www.hipdrome.org/
Hva? - Om #Hipdrome
Hvem? - Regulærer
DDHD
#Hipdromes aktiviteter
#Hipdromes kosthold
#Hipdromes vokabular
"Din Prump"-Prisen
Linker som stinker
Linker som ikke stinker
#Hipdromes arkiver
#Hipdromes galleri

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org