"Din Prump"-Prisen

Prisen består av et års "abbonement" på å få tilsendt mailer med subject "Din Prump!" med jevne mellomrom. Den blir delt ut til enkeltmennesker etter #Hipdromes forgodtbefinnende. Kriteriene er hemmelige, men man kan vel likevel si at prisens navn forteller en del om hva som legges til grunn for avgjørelsen.

Følgende individer har til nå mottatt prisen:

  • Thormod Hermansen
  • Kjell Magne Bondevik
http://www.hipdrome.org/
Hva? - Om #Hipdrome
Hvem? - Regulærer
DDHD
#Hipdromes aktiviteter
#Hipdromes kosthold
#Hipdromes vokabular
"Din Prump"-Prisen
Linker som stinker
Linker som ikke stinker
#Hipdromes arkiver
#Hipdromes galleri

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org