Ulvs Stektris

Kok risen. Så steik den med chili+gurgemeie+peppar+grillgrydder.

Tilbake til matlisten

(c)1991-1999 webmaster@hipdrome.org