[Download]
Navn: Brage Førland
Født: 17.05.69
Eg tek hovudfag ved Universitetet i Bergen, der eg studerer zoologisk økologi. For dei uinvidde er det altså atferd, evolusjon og slikt stort sett. Sjølv om eg jobber litt med torsk i hovudfaget får du slett ikkje lov å seia at eg studerer torsk. Så det så.

For å tena litt penger driv eg og jobber litt med web-arbeid for UiB. Dette medfører jo og at eg ikkje orker å skriva så mange private sider lenger, men nå orker eg ikkje meir mas, så her har dere ei side.

Eg er deleigar i bgnett. Der driv eg mest med unix drift, nettverks- og postmastertenester. Døgnet rundt.

Som du sikkert forstår har eg ikkje særleg mykje fritid. Skulle eg likevel ha både fri (ta meg fri) og pengar (*sukk*) er det slett ikkje umogleg at du finn meg på Garage, Kafe Henrik eller Wesselstuen for eksempel.

Midt oppe i dette bruker eg til og med tid på irc. Lurer fælt på kva frasen "get a life" eigentleg betyr.

Vil du vita meir om meg kan du kikka på heimsidene mine.


Attende