[download picture]
Navn:    Hipbot
Født:    For første gang i april 1994, 
      deretter har jeg blitt reinkarnert 
      mange ganger.
Far:    Ulv
Mor:    Ukjent, stakk av før jeg ble født
Bosted:   alfred.uib.no
Interesser: Sørge for at kanalen min ikke blir 
      oversvømt av masse idioter, og at mine 
      disipler har det bra.


  Dette var mitt fødselsbevis den 6.februar 1996:
 USER    PID %CPU %MEM  SZ RSS TT STAT START TIME COMMAND 
 nzlbf   8343 0.0 0.0 104  48 ? S N Jan 23 3:24 Hipbot