Evo on #hipdrome
Evo on #Hipdrome

Ove Sandve heter egentlig denne karen. Han er født 11.12.72 og trives bra med det.
Til vanlig går han på Den Polytekniske Høgskole og studerer informatikk.
Foruten skole jobber han som EDB-konsulent for C-Map Norway. For å få tak i Ove når
han ikke er online, prøv:

Ove Sandve
Ribstonv.20
0585 Oslo
TLF: 22 22 19 69

Ellers så kan du leke deg med disse:

[BILDE] [HJEMMESIDE] [EMAIL] [TILBAKE]