[download picture]
Navn: Åge Røbekk
Født: 26.06.74
Jeg studerer for tida på Universitetet i Oslo, på matematisk- naturvitenskaplig fakultet, og tar kanskje et flertall av faga på institutt for informatikk, som til slutt kan ende opp med å gi meg en cand. mag. i informatikk. Og så driver jeg med litt hacking også. For tida på FreeBSD.

$Id: aage.html,v 1.1 1996/01/21 02:52:00 aagero Exp $


Back!